liegende Grabmale

Nr. 64; 50 x 40 x 12 cm,  VANGA

Nr. 64; 50 x 40 x 12 cm, VANGA

Nr. 38; 50 x 40 x 12 cm,  MULTICOLOR

Nr. 38; 50 x 40 x 12 cm, MULTICOLOR

Nr. 93, 50 x 40 x12 cm, Halmstad

Nr. 93, 50 x 40 x12 cm, Halmstad

Nr. 05, 50 x 40 x12 cm, Onyx  Buch

Nr. 05, 50 x 40 x12 cm, Onyx Buch

Nr. 11 , 40 x 30 x 12 cm, Vanga

Nr. 11 , 40 x 30 x 12 cm, Vanga

Nr. 99, 50 x 40 x 12 cm, Paradiso

Nr. 99, 50 x 40 x 12 cm, Paradiso

Nr.61, 45x35x12 cm, China Green

Nr.61, 45x35x12 cm, China Green

Nr. 85, 50 x 40 x 12 cm, Aurindi

Nr. 85, 50 x 40 x 12 cm, Aurindi

Nr. 81 , 50 x 40 x 12 cm, Himalaya

Nr. 81 , 50 x 40 x 12 cm, Himalaya

Nr.303, 40 x 30 x 12 cm, ORION

Nr.303, 40 x 30 x 12 cm, ORION

Nr,.12 ; 50 x 40 x 12 cm, Madras Gold

Nr,.12 ; 50 x 40 x 12 cm, MADRAS GOLD

Nr. 14; 50 x 40 x12 cm, Indisch Black

Nr. 14; 50 x 40 x12 cm, INDISCH BLACK

 

Nr.80; 50 x 40x 12 cm, Orion

Nr.80; 50 x 40x 12 cm, ORION

Nr. 76;  50 x 40 x 12 cm, Hinamaya

Nr. 76; 50 x 40 x 12 cm, HIMALAYA

Nr. 16, 40 x 40 x12 cm, Impala

Nr. 16, 40 x 40 x12 cm, Impala

Nr. 47, 50 x 40 x 12 cm, Vanga

Nr. 47, 50 x 40 x 12 cm, Vanga

Nr.311, 50 x 40 x 12 xm, Volga Blue

Nr.311, 50 x 40 x 12 xm, Volga Blue

Nr. 351, 45 x 35 x 12 cm, Multoicolor

Nr. 351, 45 x 35 x 12 cm, Multicolor

Nr. 316, 5 x 40 x 12 cm, Halmstad

Nr. 316, 5 x 40 x 12 cm, Halmstad

Nr. 20 , 40 x 40 x 12 cm, Orion

Nr. 20 , 40 x 40 x 12 cm, Orion

 

092 50 x 40 x 12 STEEL GREY

Nr. 092; 50 x 40 x 12 STEEL GREY

091 50 x 40 x 12 MULTICOLOR

Nr. 091;  50 x 40 x 12 MULTICOLOR

089 50 x 40 x 12 HIMALAYA

Nr. 089; 50 x 40 x 12 HIMALAYA

077 50 x 40 x 14 IMPERIAL RED

Nr. 77;  50 x 401 x 14 IMPERIAL RED

074 50 x 40 x 12 HIMALAYA

Nr. 74; 50 x 40 x 12 HIMALAYA

071 35 x 35 x 15 SCHIEFER BRAUN

Nr. 71;  35 x 35 x 12 SCHIEFER BRAUN

056 50 x 40 x 12 RUBIN ROT

Nr,. 56;  50 x 40 x 12 RUBIN ROT

057 50 x 40 x 12 IMPALA

Nr. 57;  50 40 12 IMPALA

060 60 x 40 x 12 ABSOLUT BLACK

Nr. 60;  60 x 40 x 12 ABSOLUT BLACK

062 50 x 40 x 12 MULTICOLOR

Nr. 62;  50 x 40 x 12 MULTICOLOR

067 40 x 40 x 12 VANGA

Nr. 67;  40 x 40 x 12 VANGA

070 50 x 40 x 12 ORION

Nr, 70 ; 50 x 40 x 12 ORION

 

040 50 x 40 x 12 VANGA

Nr. 40;  50 x 40 x 12 VANGA

042 50 x 40 x 12 MULTICOLOR

Nr. 42;  50 x 40 x 12 MULTICOLOR

044 50 x 40 x 12 MULTICOLOR

Nr. 44;  50 x 40 x 12 MULTICOLOR

049 50 x 40 x 12 ASIAN WHITE

Nr. 49;  50 x 40 x 12 ASIAN WHITE037 50 x 40 x 12 HALMSTAD

Nr. 37;  50 x 40 x 12 HALMSTAD

 

034 50 x 40 x 12 MULTICOLOR

Nr. 34;  50 x 40 x 12 MULTICOLOR

 

026 60 x 40 x 12 TAN BROWN

Nr. 26; 60 x 40 x 12 TAN BROWN

 

326 50 x 40 x 12 MULTICOLOR

Nr. 326; 50 x 40 x 12 MULTICOLOR

325 40 x 40 x 12 VISCONT WHITE

Nr. 325;  40 x 40 x 12 VISCONT WHITE

324 50 x 40 x 12 SILK BLUE

Nr. 324;  50 x 40 x 12 SILK BLUE

321 50 x 40 x 12 STEEL GREY

Nr. 321;  50 x 40 x 12 STEEL GREY

319 40 x 40 x 12 PETRAS

Nr. 319; 40 x 40 x 12 PETRAS

315 50 x 40 x 12 GRANIT GRÜN

Nr. 315;  50 x 40 x 12 GRANIT GRÜN

345 50 x 40 x 12 NERO ASSOLUTO

Nr. 345;  50 x 40 x 12 NERO ASSOLUTO

343 50 x 40 x 12 IMPALA

Nr. 343;  50 x 40 x 12 IMPALA

340 60 x 45 x 12 BROS BLUE

Nr. 340;  60 x 45 x 12 BROS BLUE

338 50 x 40 x 12 ASIAN WHITE

Nr. 338;  50 x 40 x 12 ASIAN WHITE

337 50 x 40 x 12 BROS BLUE

Nr. 337;  50 x 40 x 12 BROS BLUE

336 50 x 40 x 12 IMPALA

Nr. 336;  50 x 40 x 12 IMPALA

335 50 x 40 x 12 HIMALAYA

Nr. 335;  50 x 40 x 12 HIMALAYA

333 50 x 40 x 12 HIMALAYA

Nr. 333;  50 x 40 x 12 HIMALAYA

332 65 x 45 x 12 VISCONT WHITE

Nr. 332;  65 x 45 x 12 VISCONT WHITE

331 50 x 40 x 12 ORION

Nr. 331;  50 x 40 x 12 ORION

330 50 x 40 x 12 WONDERWOOD

Nr. 330;  50 x 40 x 12 WONDERWOOD

329 40 x 35 x 12 BETA ROSA

Nr. 329;  40 x 35 x 12 BETA ROSA

327 50 x 40 x 12 MULTICOLOR SW

Nr. 327;  50 x 40 x 12 Viscont White

 

96_50x40x12_Paradiso_gut

Nr. 96;  50 x 40 x 12 PARADISO

65_40x40x12_Iland_Grani_gut

Nr. 65;  40 x 40 x 12 ILAND GRANIT

Nr. 43, 50 x 40 x 12 cm, Himalaya

Nr. 43, 50 x 40 x 12 cm, Himalaya

 

86_50x40x12_Twan_brown

Nr. 86;  50 x 40 x 12 TAN BROWN

83_50x40x12_Steel_grey

Nr. 83;  40 x 50 x 12 cm STEEL GREY

78_45x34x12_16_ Granit_grau

Nr. 78;  45 x 34 x 12/16 cm GRANIT GRAU

68_45x35x12_White_Moon

Nr. 68;  45 x 35 x 12 WHITE MOON

63_50x40x12_Labrador_hell

Nr.63 ;  50 x 40 x 12 cm LABRADOR HELL

52_50x40x12_Marmor

Nr. 52;   50 x 40 x 12 cm MARMOR

35_50x40x12_Marmor

Nr. 35;   50 x 40 x 12 cm MARMOR

33_50x40x12_Marmor_grün

Nr. 33;   50 x 40 x 12 cm MARMOR GRÜN

29_50x40x12_Rubin_rot

Nr. 29;   50 x 40 x 12 cm RUBIN ROT

27_50x40x12_Aurora

Nr. 27;   50 x 40 x 12 cm AURORA

25_50x40x12_Marmor

Nr. 25;   50 x 40 x 12 cm MARMOR

23_40x40x12_Halmstad

Nr. 23;  40 x 40 x 12 cm HALMSTAD

22_50x40x18_22_SS

Nr. 22;   40 x 40 x 12 cm INDIAN BLACK

18_50x40x12-18_Vanga

Nr. 18 ;   50 x 40 x 12 cm VANGA

17_50x40x12-16_Granit_gelb

Nr. 17 ;  50 x 40 x 12/16 GRANIT

 

10_30x30x13_Marmor

Nr. 10 ;  30 x 30 x 13 MARMOR